3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Buitenschoolse opvang Bink

De Stichting van der Huchtscholen en de besturen van Bink kinderopvang zijn een samenwerking aangegaan. Dit betekent voor onze school dat BSO de Klimboom binnen ons gebouw is gehuisvest.

Kinderen tot 7 jaar worden hier opgevangen op maandag, dinsdag en donderdag. De BSO heeft het medegebruik gekregen van een lokaal, het speellokaal en het kleuterplein als buitenruimte. Op het kleuterplein is een buitenatelier gerealiseerd, waar onze school ook gebruik van mag maken. De Klimboom wil zich profileren als een BSO waarbij kinderen veelal buiten hun activiteiten gaan uitvoeren.