3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Moderne leermiddelen voor betere resultaten

Met de inzet van moderne leermiddelen kunnen wij opbrengstgericht erken. Elk kind leert anders. Door het gebruik van moderne leermiddelen kunnen wij nog beter rekening houden met de aanleg en de mogelijkheden van uw kind. Bovendien is ‘digitale geletterdheid’ één van de 21e eeuwse vaardigheden die wij onze leerlingen graag mee willen geven.

Digitale schoolborden

In ieder lokaal hangt een digitaal schoolbord. De kleuterklassen beschikken zelfs over een digibord met touchscreen.  Het digitale schoolbord wordt gebruikt ter verrijking en versterking van instructielessen maar wordt ook ingezet voor interactief, samenwerkend en zelfstandig leren door de leerlingen.

Chromebooks

De school telt 160 chromebooks. Dit geeft ons de mogelijk om meer flexibel en praktisch te kunnen werken. Ze worden gebruikt voor de oefensoftware die hoort bij de diverse lesmethoden. De leerlingen hebben een eigen inlog om hier toegang tot te krijgen. Daarnaast worden zij ingezet met aparte programma’s voor kinderen die extra hulp / oefening nodig hebben of juist meer aankunnen. Het biedt kinderen de gelegenheid om veel op eigen niveau te kunnen werken. In de bovenbouw worden de chromebooks ook gebruikt bij het maken van werkstukken, presentaties en het opzoeken van informatie. Ook bij de wereldoriënterende vakken worden ze veelal ingezet. 

Rekenen

In groep 5 t/m 8 wordt er gewerkt met het digitale programma van rekenen, Pluspunt 4. Bij alle rekenlessen worden de opgaven van de les  gemaakt op het chromebook. Hierdoor krijgen de leerlingen directe feedback, kan de leerkracht direct zien welke leerlingen extra uitleg nodig hebben en krijgen leerlingen opgaven op hun eigen niveau.

Wifi

De hele school is voorzien van professionele wifi ten behoeve van de chromebooks, laptops,  tablets en overige apparaten. Hierdoor kan elke ruimte in de school goed gebruikt worden voor zelfstandig leren.

COOL portal & Symbaloo

De meeste methodes hebben ter ondersteuning van hun lessen eigen digibordsoftware. Alle leerlingen hebben een eigen schoolaccount voor onze COOL portal. Zo hoeven ze voor verschillende softwareprogramma’s maar één keer in te loggen. Daarnaast is er natuurlijk een enorme hoeveelheid digitaal materiaal online beschikbaar en te gebruiken in de lessen. Onze school gebruikt ook Symbaloo, een soort startpagina vol snelkoppelingen. Hiermee worden de online bronnen geordend en kan de leerkracht in de les snel inspelen op vragen van leerlingen.