3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Uitdaging en verdieping voor kinderen die meer kunnen én willen

Sommige kinderen kunnen én willen meer. Deze kinderen maken vaak gebruik van andere leer- en oplossingsstrategieën. Ze brengen gemakkelijker nieuwe leerstof in relatie met al aanwezige informatie. Zij stijgen boven de basisbehoefte uit die leerkrachten in de groep kunnen bieden. Zij moeten net als alle kinderen ook uitgedaagd worden.

Kinderen die meer kunnen én willen in groep 1 t/m 4

Voor kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben vinden de extra activiteiten meestal plaats binnen de eigen groep. De intern begeleider draait dan mee in het circuit of neemt deel aan de werkles. Hierbij worden coöperatieve spellen gespeeld, “denksleutels” besproken of denkspellen gespeeld. Onder meer met Leeskrakers en Roosterfiguren kan elk kind op het eigen niveau verder leren en uitgedaagd worden. Ook vinden er activiteiten plaats die op een hoger denkniveau aangeboden worden en die aansluiten bij het thema van de groep. Filosoferen gebeurt met behulp van Praatplaatjes en Praatprikkels. De IB-er kijkt ook gericht mee of er voor elke leerling iets te leren valt in de groep en het aanbod aansluit bij de onderwijsbehoefte.

Kinderen die meer kunnen én willen in groep 5 t/m 8

Eén dagdeel per week gaan deze leerlingen, onder begeleiding van een specialist van praktijk ‘Buiten gewoon ‘, aan de slag. Leerstof wordt hier op een andere manier aangeboden dan in de jaargroepen.

De opdrachten in de extra uitdagingsgroep zijn gericht om motivatie en werkhouding aan te spreken. Het aanbieden van nieuwe kennis, verbanden leggen met aanwezige kennis, mening vormen, kennis verwerken zijn zaken die aanbod komen. Met het aanbod van de lessen wordt rekening gehouden met theorieën van Meervoudige intelligentie van Gardner, Taxonomie van Bloom, De leeruitdaging – diep leren in de Leerkuil van James Nottingham. 

De leerlingen werken zelfstandig aan projecten van de Pittige Plustorens. Maak je eigen game, bouw een knikkerbaan van papier waarbij een knikker 30 seconden blijft rollen of organiseer een goede doelenmarkt. Dit is slechts greep uit de soort opdrachten. Leerlingen worden individueel, ieder op eigen niveau, begeleid. Dit kan voor de een op het plannen zijn, de ander op het leren beschrijven van het proces. 

Ook wordt er aandacht besteed aan executieve functies. We werken aan de hand van het boek Breinhelden. Dit kan door bijvoorbeeld een klassengesprek over hoe je je focus houdt of een rollenspel waarbij je leert hoe je feedback moet geven. 

Kinderen die boven de basisbehoefte van rekenen uitsteken in groep 5 t/m 8

Deze kinderen krijgen 1x per week gedurende een uur instructie buiten de klas. In dat uur worden de nieuwe doelen van die week versneld aangeleerd en kort ingeoefend. Daarnaast krijgen ze rekenstof op een hoger niveau. In de klas werken de kinderen op een eigen programma. Zo wordt voorkomen dat kinderen gefrustreerd raken, omdat ze een (lange) uitleg krijgen in de klas over iets wat ze al beheersen. Heeft een kind in dat uur niet laten zien dat hij / zij een doel beheerst, dan doet hij/zij alsnog de uitgebreidere instructie met de leerkracht in de klas mee. Het is dus echt maatwerk per kind.