3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Ons team – een gepassioneerde mix van jarenlange ervaring en fris elan

Ons team bestaat uit ca. 20 leerkrachten die deels fulltime, deels part-time aan de school verbonden zijn. Een mix van jarenlange ervaring en fris elan. Met 5 mannelijke leerkrachten onderscheiden we ons van vele andere scholen.

Onze leerkrachten zijn professionals die vol idealisme en passie hard werken. Met nascholing en cursussen blijven we actief en volgen we ontwikkelingen zonder wat al goed was te verliezen.

Een aantal leerkrachten heeft bijzondere taken binnen de school. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg binnen de school. Zij ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen en begeleidt de remedial teacher.  Soms ervaren kinderen problemen bij de verwerking van leerstof en in dat geval kan door de remedial teacher en ondersteunende leerkrachten extra hulp buiten de groep geboden worden.

Voor het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs zijn specialismen wenselijk of noodzakelijk. Daarom heeft onze school een vakdocent voor gymnastiek en muziek.

Dik Luschen, schoolleider

Ilonka Slis

Judith van Doorn

Rianne Klooster

Sandra Frederiks

Ellen Jubbega

Irma Frommink

Marleen van Willigen

René Koster

Stefan Roosenboom

Geertrui Meinema

Jessica Vos

Monique Wijma

Robert Korndewal

Wietse Kramer

Heleen van den Boom

Jolly Manasse

Nellie Kliffen

Sabine Boerkoel

Groepsindeling schooljaar 2023-2024

Directeur Dik Luschen
Leerkracht & coördinator onderbouw Ilonka Slis
Leerkracht & coördinator bovenbouw Monique Wijma
Intern begeleider Jolly Manasse
Remedial teacher Irma Frommink
Leerkrachten Extra Ondersteuning Monique Wijma
Leerkracht, rekenspecialist en vakdocent muziek René Koster
   
Leerkracht groep 1/2a Nellie Kliffen
Judith van Doorn
Leerkracht groep 1-2b

Rianne van ’t KloosterJudith van Doorn

Leerkracht groep 1-2c Sabine Boerkoel
Jessica Vos
Leerkracht groep 3a Geertrui Meinema
Ellen Jubbega
Leerkracht groep 3b Heleen van den Boom 
Leerkracht groep 4 Stefan Roosenboom
Ilonka Slis
Leerkracht groep 5 Sandra Frederiks
Leerkracht groep 6 Marleen van Willigen
Leerkracht groep 7 Wietse Kramer
Monique Wijma
Leerkracht groep 8 Robert Korndewal