3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Vakantierooster, vrije dagen en verlof

Verlof
De leerplichtwet kent slechts een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kinderen kunnen vragen. Klik hier voor informatiefolder “Verlof vrijstelling van schoolbezoek”. Op de vraag ‘Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?’, leest u hier het antwoord.  Het aanvraag formulier voor bijzonder verlof vindt u hier.

Wij maken u erop attent dat privé-lessen, zoals zwemles en muziekles buiten schooltijd dienen plaats te vinden. Wij geven geen toestemming hiervoor later op school te komen of eerder van school te vertrekken.

Herfstvakantiemaandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantiemaandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantiemaandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Pasenvrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantiemaandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartdonderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinkstervakantiemaandag 29 mei t/m vrijdag 2 juni 2023
Zomervakantie maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023
 

Extra vrije dagen groep 1 t/m 8:

  • vrijdag 21 oktober 2022
  • maandag 5 december 2022
  • donderdag 23 februari 2023
  • vrijdag 24 februari 2023
  • donderdag 6 april 2023

Extra vrije middagen

  • vrijdagmiddag 23 december 2022 (middag voor kerstvakantie)
  • vrijdagmiddag 7 juli 2023 (middag voor zomervakantie)