3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Vakantierooster, vrije dagen en verlof

Verlof
De leerplichtwet kent slechts een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kinderen kunnen vragen. Klik hier voor informatiefolder “Verlof vrijstelling van schoolbezoek”. Op de vraag ‘Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?’, leest u hier het antwoord.  Het aanvraag formulier voor bijzonder verlof vindt u hier.

Wij maken u erop attent dat privé-lessen, zoals zwemles en muziekles buiten schooltijd dienen plaats te vinden. Wij geven geen toestemming hiervoor later op school te komen of eerder van school te vertrekken.

Herfstvakantie maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie maandag 19 februari t/m vrijdag 23 febr 2024
Pasen vrijdag 29 mrt t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaart donderdag 9 mei t/m vrijdag 10 mei 2024
Junivakantie maandag 17 juni t/m vrijdag 21 juni 2024
Zomervakantie  maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024
   

Extra vrije dagen groep 1 t/m 8:

 • vrijdag 13 oktober 2023
 • vrijdag 24 november 2023
 • donderdag 15 februari 2024
 • vrijdag 16 februari 2024
 • donderdag 28 maart 2024
 • vrijdag 12 juli 2024

Extra vrije vrijdagmiddagen 3 tm 8

 • 22 september 2023
 • 22 december 2023
 • 2 februari 2024
 • 26 april 2024
 • 14 juni 2024

Extra vrije middag 1 t/m 8

 • dinsdag 5 december