3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Overblijven

De school biedt de mogelijkheid tot overblijven tijdens de middagpauze. Het is voor de meeste kinderen erg belangrijk dat de middagpauze een rustpunt in de drukke schooldag is. Wij vragen u dan ook erg kritisch te zijn met het laten overblijven van uw kind(eren) en als dat mogelijk is voor een andere optie te kiezen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een gastgezin of het eten bij vriendjes/vriendinnetjes, opa’s/oma’s. De verantwoordelijkheid van het overblijven ligt bij het bestuur.

De overblijf wordt verzorgd door vrijwilligers, waarvan de meeste ouders. Indien er niet genoeg vaste overblijfmedewerkers zijn kan u incidenteel worden ingezet als overblijfouder ( ongeveer 3 à 4 keer per jaar ). Het tijdstip waarop wordt in samenspraak met de overblijfcoördinator vastgesteld.

Onze overblijfcoördinator is  Marieke de Ruiter . Zij organiseert de gehele overblijforganisatie en -planning. Aan- en afmeldingen van overblijfkinderen moet u een dag van tevoren doen, ’s avonds voor 19.00 via een app-bericht naar telefoonnummer 06-44392946. In het app-bericht meldt u de voor-en achternaam van het kind en de groep. Mocht u iets specifieks telefonisch door willen geven kan dit uiteraard ook. Reden is dat de coördinatoren inzicht krijgen in het aantal moeders en open plaatsen op de dag dat uw kind overblijft. Als er geen plaats is moet u een andere oplossing regelen.

Het aanmelden van uw kind voor een aantal vaste dagen per week kan alleen met een ‘aanmeldbrief’ die verkrijgbaar is bij de leerkracht van uw kind. U ontvangt dan ook het overblijfreglement. Voor incidentele overblijvers kunt u dit reglement op verzoek krijgen. Als blijkt dat een kind niet telefonisch is aan- of afgemeld neemt de coördinator eenmalig telefonisch contact met u op om u attent te maken op de aanmeldregel. Als uw kind zich niet houdt aan de gedragsregels, dan wordt hierover contact met u opgenomen.

Kosten 

 • Vaste overblijvers betalen € 2,27 administratiekosten per jaar.
 • U betaalt € 1,25 per kind per overblijfmoment.
 • Kinderen die vast overblijven mogen niet van dag wisselen.
 • Extra of incidenteel overblijven kost € 1,50 per keer.
 • Ouders van de vaste overblijfkinderen ontvangen drie keer per jaar een rekening.

Gang van zaken  

 • Om 12.00 uur gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 met hun lunchpakketten naar de overblijflokalen.
 • De kleuters blijven over in het kleuterlokaal.
 • De kinderen kiezen, na het handenwassen, een plekje aan tafel en blijven tot 12.20 uur rustig zitten om te lunchen.
 • Tijdens het overblijven blijven de kinderen in hun overblijflokaal.
 • Als de kinderen klaar zijn, ruimen ze hun spullen op en gaan ze buiten spelen. Ze spelen buiten op het plein, op het grote veld, of gaan ze met een begeleider een spelactiviteit doen. Bij slecht weer blijven ze in het overblijflokaal  of in de speelhal. De kleuters spelen op het kleuterplein.
 • 13.00 uur gaan de kleuters naar hun eigen lokaal, waar de groepsleerkracht de verantwoordelijkheid weer overneemt. De groepen 3 t/m 8 blijven buiten. De leerkrachten staan dan ook weer op het plein. 

Overblijfregeling

Aanmeldformulier overblijven