3e Van der Huchtschool

Valeriaanstraat 169A, Soest, 035 - 6012145

Over onze school

Geachte ouder(s)/ verzorger(s) en belangstellenden,

Als directeur van deze school wil ik u graag hartelijk welkom heten op deze site.
Ik hoop dat u bij het bekijken van deze pagina’s een goed beeld krijgt van onze school.

Ook voor verdere informatie waaronder de schoolgids kunt u hier terecht.

De 3e Van der Huchtschool is een school met een helder onderwijskundig concept waarin beschreven staat hoe wij het onderwijs verzorgen. Uitgangspunten hiervoor zijn een zo groot mogelijke actieve betrokkenheid van kinderen tijdens de les. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het werken met coöperatieve werkvormen en het wekelijks toepassen van een circuitvorm.

De pedagogische uitgangspunten zorgen ervoor dat er een veilige en geborgen sfeer op onze school heerst. Een sfeer waarbij men elkaar respecteert en helpt.

De uitwerking van de bovengenoemde zaken kunt u op deze site vinden.

Wij wensen u veel plezier bij het bezoek aan onze site, mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd terecht op onze school voor een persoonlijk contact.

Met vriendelijke groet,

Dik Luschen
Directeur 3e Van der Huchtschool

cover_schoolgids
De schoolgids
teamfoto
Team

MR

MR: klik op het plaatje